Novinky z prevádzky budovy

Čistenie vzduchotechnických potrubí: aby sa nám dobre dýchalo

Okrem bežnej sezónnej starostlivosti o vzduchotechnické zariadenia sme v uplynulých dňoch ukončili generálne čistenie vertikálnych vetracích potrubí. Bol to rozsiahly servis, ktorému predchádzalo dlhodobé sledovanie stavu zariadení na prívod a úpravu vzduchu v budove a meranie kvality ovzdušia. Samotné práce prebiehali s prestávkami od decembra 2017 do konca marca 2018. Následné kontrolné merania prašnosti a mikrobiologický odber z povrchov potrubí potvrdili výrazné zlepšenie stavu zariadení. Naďalej budeme pokračovať v pravidelnej sezónnej dezinfekcii a kontrolných meraniach kvality ovzdušia, aby sme tak prispeli k bezpečným pracovným podmienkam pre Vás a Vašich kolegov.

Teplota vo vnútorných priestoroch budovy

Pred blížiacou sa letnou sezónou by sme Vás radi informovali o odporúčaných teplotných podmienkach vo vnútorných priestoroch budovy. V letnom období by sa teplota v kancelárskych priestoroch mala pohybovať na úrovni 24°C, +/-1°C. Zároveň by však rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nemal byť väčší, ako 7°C. Ak máte možnosť otvárania okien, prosím, berte do úvahy, že blízkosť otvoreného okna k termostatickému regulátoru teploty môže mať výrazný negatívny vplyv na chod chladenia.

Dodržiavaním  odporúčaných hodnôtnapomáhame optimalizácii prevádzkových nákladov budovy a nezaťažujeme životné prostredie vysokou spotrebou energie.

Novinka: nabíjanie bicyklov

Dávame do pozornosti, že bicyklové stojany na 2. podzemnom podlaží sú vybavené možnosťou bezplatného nabíjania elektrobicyklov. Môžete si tak počas pracovného dňa dobiť svoj e-bicykel a byť pripravení na cestu  z práce.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov k prevádzke budovy  nás môžete kontaktovať mailom: operations@lakesidepark.sk.