Nehnuteľnosť v zahraničí?

Odporučali by ste momentálne kúpu nehnuteľnosti v blízkom zahraničí? Vedeli by ste porovnať výhody a nevýhody oproti kúpe nehnuteľnosti (alebo pozemku) na Slovensku?

Určitý odliv bratislavčanov, resp. kupujúcich, ktorí mali záujem o kúpu nehnuteľností v blízkom zahraničí bol veľmi populárny, lákavý a výhodný najmä v počiatkoch, keď sa takéto nehnuteľnosti objavili na slovenskom realitnom trhu a stali sa dostupnými, či už legislatívne, alebo ekonomicky pre našich obyvateľov. Záujem o kúpu nehnuteľnosti v blízkom zahraničí svojim spôsobom pretrváva stále, i keď v poslednej dobe pri znižovaní a stagnácii cien nehnuteľností v okolí Bratislavy na slovenskej strane, by mohla vzísť polemika okolo výhodnosti, či nevýhodnosti takejto investície.

Kupujúci, ktorí uvažujú o zakúpení, resp. výstavbe nehnuteľnosti v zahraničí, by však mali dobre zvážiť všetky za a proti, nakoľko na výstavbu, kúpu rodinného domu, alebo bytu za hranicami Slovenska je potrebné sa pozrieť z niekoľkých uhlov pohľadu. Ekonomickú výhodnosť kúpy takejto nehnuteľnosti zrejme môžeme považovať za primárny motív, ale netreba sa riadiť iba týmto motívom samotným. Ceny na m2 pozemku, či predajnej plochy v bytovom dome v pohraničí takisto, ako aj u nás, variujú v súvislosti s atraktivitou danej lokality samotnej ako aj jej infraštruktúry a dostupnosti. V tomto prípade sa ceny priamo úmerne znižujú smerom od Bratislavy a viceverza a to aj v závislosti od konkrétnej obce, a toho, čo môže svoj novým obyvateľom ponúknuť. Dokonca v prípade Rakúska, sa môžu ceny nehnuteľností líšiť aj tým, či nehnuteľnosť spadá pod spolkovú krajinu Niederostereich, alebo Burgenland.

Do kúpy nehnuteľnosti, či už v Rakúsku, alebo Maďarsku vstupuje množstvo faktorov a tie by mali kupujúci veľmi dobre zvážiť. Napríklad v Rakúsku je síce možné získať v prípade výstavby možno za určitých priaznivých okolností lepšie financovanie a možnosť získania atraktívnych dotácií, najmä, čo sa týka ,, zelených “ stavieb, avšak na druhej strane by sa pre výstavbu mali využiť lokálne stavebné spoločnosti, čo môže znamenať určité navýšenie rozpočtu. Takisto samotná dostupnosť lokality je nesporne dôležitým momentom, a preto je nutné si položiť otázky charakteru frekvenciu cestovania nielen do Bratislavy samotnej, ale aj do jej konkrétnej časti. Ďaľším faktorom, ktorý rozhodnutie môže posunúť, resp. úvahy o takejto kúpe potlačiť je aj to, kde kupujúci v realite trávia svoj voľný čas, kde majú svoju rodinu, školu, škôlku pre deti, priateľov s ktorými sa pravidelne stretávajú a či na novom mieste môžu prevádzkovať svoje koníčky a záľuby atď… Ak sú kupujúci pripravení tráviť väčšinu svojho voľného času v lokalite, a majú záujem sa stať členom akejsi ,,lokálnej komunity”, v takom prípade je zváženie kúpy namieste. V neposlednom rade môže pri výbere zohrať určitú rolu i jazyková bariéra, pričom ak takáto je, môže byť miernym hendikapom (komunikácia s úradmi atď…), i keď na druhej strane v tomto smere už obce v pohraničí vychádzajú v ústrety ,,novoprišelcom” dvojjazyčnými názvami a inou formou pomoci.

V neposlednom rade je vhodné zvažovať aj tzv. Investičnú hodnotu nehnuteľnosti do budúcnosti, kde je dobré si všímať územné plány obce, ktoré počítajú s prípadnou ďaľšou výstavbou. Zhrnuté a podčiarknuté, v prípade, ak sa kupujúci cítia na to prekonať možno drobné počiatočné problémy, vedia si predstaviť život v danej lokalite, vyhľadajú nehnuteľnosť v zmysle ich požiadaviek a kritérií v lepšej dopravnej dostupnosti od cieľu ich pravidelnej cesty, a to všetko v atraktívnejšej cene v porovnaní s podobnou nehnuteľnosti na Slovensku, môžu si v pohraničí zariadiť bývanie podľa ich predstáv a to na dlhé obdobie.