Business, Sport
& Relax

play-button

Prominent Location with spectacular View of the Lake

Lakeside Blog

View all Blogposts

Novinky z prevádzky budovy

Čistenie vzduchotechnických potrubí: aby sa nám dobre dýchalo Okrem bežnej sezónnej starostlivosti o vzduchotechnické zariadenia sme v uplynulých dňoch ukončili generálne čistenie vertikálnych vetracích potrubí. Bol to rozsiahly servis, ktorému predchádzalo dlhodobé sledovanie stavu zariadení na prívod a úpravu vzduchu v budove a meranie kvality ovzdušia. Samotné práce prebiehali s prestávkami od decembra 2017 do konca marca 2018. Následné kontrolné merania prašnosti a mikrobiologický odber z povrchov potrubí […]

LSP GAMES 2017 Bratislavské firemné hry

V sobotu 22. apríla sa areál bratislavskej Kuchajdy zaplnil nadšenými športovcami zapálenými súťažiť v rôznych disciplínach. Prvý ročník Bratislavských firemných hier – Lakeside Park games 2017 sa uskutočnil so zámerom vytvorenia tradície športových hier v hlavnom meste. Pre súťažiace firmy sú Bratislavské firemné hry najjednoduchšia forma firemnej akcie pre zamestnancov i klientov, predstavujú príležitosť na vytváranie nových obchodných príležitostí, nadviazanie neformálnych vzťahov a je to spôsob […]

LSP Games

Bolo nám potešením a mimoriadnou cťou privítať športové tímy spoločností, ktoré sa zúčastnili pilotného, t.j. nultého ročníka LSP Games – Lakeside Park športových firemných hier. Športujúcim, ako aj všetkým divákom by sme sa radi touto cestou, čo najsrdečnejsšie poďakovali za ich neutíchajúcu energiu a pozitívny prístup počas celého dňa. Organizátori Quinta Essencia zvládli event na jednotku, areál jazera Kuchajda ponúkol skvelé podmienky pre […]