LSP GAMES BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY

lsp games

Sobota 22.4.2017 Bratislava - Kuchajda


Generálny partner xnet

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE FIRIEM

Bolo nám potešením a mimoriadnou cťou privítať športové tímy spoločností, ktoré sa zúčastnili pilotného, t.j. nultého ročníka LSP Games – Lakeside Park športových firemných hier. Športujúcim, ako aj všetkým divákom by sme sa radi touto cestou, čo najsrdečnejsšie poďakovali za ich neutíchajúcu energiu a pozitívny prístup počas celého dňa. Areál jazera Kuchajda ponúkol skvelé podmienky pre všetky uskutočnené športové disciplíny, počasie bolo priaznivé, nik sa nezranil, hudba a dobrá nálada nás sprevádzala po celý čas, takže za nás, partnerov podujatia môžeme vysloviť spokojnosť s jeho celkovým priebehom.

Nazdávame sa, že LAKESIDE PARK športové firemné hry čaká svetlá budúcnosť a už teraz sme plní očakávania, čo nám prinesie nasledujúci 1.ročník, pričom pevne veríme, že okrem tímov, ktoré sa zúčastnili tohoto ročníku, pribudnú ďaľšie a vytvoríme tým akúsi novú tradíciu bratislavského športového podujatia vytvoreného pre spoločnosti, ktorým šport a pobyt ich zamestnancov na čerstvom vzduchu nie je ľahostajný.

Tešíme sa na Vás o rok, športu zdar a LSP Games zvlášť!
Tomáš Liška
Leasing and Development Director
TriGranit Development Slovakia
Marián Seman
CEO
X NET

Propozície

Disciplíny, pravidlá a nominácie:

Plážový volejbal – počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

Streetball – počet hráčov 3, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

Mini football – počet hráčov 4 , možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

Beh jednotlivcov okolo Kuchajdy 5 kôl (cca 7 km) – počet bežcov 1, možnosť ďalšej nominácie 10, kategórie muži / ženy

Tenis dvojhra na antuke – počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy

Silový štvorboj – počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

Kajak – počet kajakárov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy

Lukostreľba – počet strelcov 1 , možnosť ďalšej nominácie 5, kategórie muži / ženy

Štafetový beh okolo Kuchajdy 3 x 1 kolo (spolu cca 4,3 km) – počet bežcov 3, možnosť ďalšej nominácie 2, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva beží v kategórii muži

Petang – počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 4, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži

 

Fun disciplíny

  • Lezenie na umelú lezeckú stenu (jednotlivci)
  • Nafukovacie bludisko (1 až 5-členné družstvá)
  • Bag Jump akrobacia (jednotlivci)
  • Preťahovanie na vode na člnoch (4-členné družstvá)
  • Lezenie na prepravky (jednotlivci)
  • Bubble football (3-členné družstvá)

 

Každý účastník si môže vybrať 2 športové disciplíny. V prípade, že sa nedostaví na plánovanú disciplínu kvôli druhej, bude z danej disciplíny diskvalifikovaný/vylúčený (z časových dôvodov zvládnutia danej disciplíny). Organizátor zverejní časový rozpis jednotlivých športových disciplín najneskôr 24 hodín pred začatím športových hier. Fun disciplín sa účastníci zúčastňujú podľa voľnej kapacity priamo na mieste.

Predpokladaný začiatok športového dňa je plánovaný na 9:00 a ukončenie 16:00. Športy sa riadia oficiálnymi športovými pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu súťaženia priamo na podujatí.

 

Registrácia

Registrovať sa je možné na stránke www.lspgames.sk

Bodovanie súťaže firiem

V športových disciplínach sa vyhodnocuje 1. až 5. miesto v jednotlivých kategóriách a to nasledovne.

1. Miesto 50 bodov

2. Miesto 30 bodov

3. Miesto 20 bodov

4. Miesto 12 bodov

5. Miesto 6 bodov

V športových disciplínach, v ktorých sa zúčastní menej ako päť súťažiacich sa škrtajú najvyššie bodované umiestnenia v závislosti od počtu chýbajúcich súťažiacich do počtu päť. Napr. ak sa súťažnej disciplíny zúčastnia 3-ja súťažiaci, prvý získa 20, druhý 12 a tretí 6 bodov.

Minimálny počet športovcov jednej firmy je jeden.

V športovej disciplíne, v ktorej sa zúčastní viacero zástupcov jednej firmy v tej istej kategórii, sa do celkového výsledku súťaži firiem započítava iba jeden – lepší bodový výsledok v danej športovej disciplíne.

Body získané ďalším športovcom tej istej firmy sa nikomu neprideľujú, nasledujúce body sú pridelené ďalším umiestneným firmám podľa bodového kľúča. V prípade rovnosti bodov v súťaži firiem rozhoduje viac lepších umiestnení v jednotlivých športových disciplínach.

Podmienky účasti

  • dobrý zdravotný stav
  • doučenie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Vyhodnotenie víťazov

Vyhlásenie víťazov športových a fun disciplín 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny. V športových a fun disciplínach sa vyhlasujú víťazi bez ohľadu na príslušnosť k firemnému tímu.

Vyhlásenie víťazov v súťaži firiem 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny. Víťaz v súťaži firiem sa zapíše na PUTOVNÝ POHÁR!

Registrujte sa