Prejsť na obsah
21. júla 2022 | Lakeside Park

Dlhodobá práca z domu môže viesť k úzkostiam, dôležitá je pre ľudí možnosť voľby

Miloš Poštek, psychológ z Centra duševného zdravia INLY, v rozhovore hovorí, že osobný kontakt je pri budovaní vzťahov na pracovisku nenahraditeľný a homeoffice kladie na zamestnancov vysoké nároky.

Dávnejší prieskum ukázal, že výlučne prácu z domu preferuje iba 8% zamestnancov. Oveľa viac ľudí sa prikláňalo k hybridnému modelu, ktorý dáva možnosť kombinovať prácu z domu s prítomnosťou na pracovisku. Aké sú dôvody, že ľudia sa chcú do kancelárií vracať?

Sú tri. Po prvé, ľudia sa nevedia doma odpojiť od práce. Strácajú jasnú deliacu čiaru medzi domovom a prácou. Druhým dôvodom je osamelosť. A tretím a najčastejším dôvodom je komunikácia a jej úroveň. V digitálnom svete všetko zostáva iba kódom. V kancelárii je však veľa miest ako napr. kuchynka, kde sa pri káve budujú dobré vzťahy na pracovisku. Tam sa často “vyčistí” aj negatívna energia či prípadné nedorozumenia.

Zdroj: unsplash.com
Zdroj: unsplash.com

Je pre ľudí náročné nájsť pri práci z domu správny work-life balance?

Veľa z nás sa počas homeofficu ocitá v tlaku medzi prácou, rodinnými povinnosťami a vlastnými záujmami. Práca z domu kladie oveľa väčšie nároky a ťarchu na zamestnanca. Je potrebné si vytvárať nové rutiny a návyky, je dôležité mať sebadisciplínu a jasne narysované deliace čiary medzi súkromím a prácou. Dosiahnuť rovnováhu je náročné, z čoho môže vyplývať vyššie miera stresu, ktorý spôsobuje duševnú nepohodu.

“Dva roky v pandémii nás však naučili, že práca z domu funguje, ale nie je optimálna.
Že oveľa lepšie je sa stretnúť a komunikovať osobne.”

 

Miloš Poštek,

psychológ z Centra duševného zdravia INLY

Spomenuli ste aj pocit osamelosti. Ako sa prejavuje? 

Objavuje sa hlavne pri dlhodobej práci z domu. Človek nadobudne pocit, že nemá koho požiadať o radu, a že je na všetko sám. Cíti odlúčenie od firmy a od jej hodnôt. Osamelosť následne spôsobuje pocity úzkosti a depresie. To sa prejavuje vzťahovaním problémov na seba, zníženým sebavedomím, nespavosťou, prípadne aj problémami v rodinných vzťahoch, nervozitou a zvýšeným stresom.

Platí to na všetkých ľudí?

Samozrejme, hovorím vo všeobecnej rovine a netýka sa to každého človeka. Veľa introvertov sa určite z home-officov tešilo a vyhovovalo im to. 

Kde je tá hranica, kedy človek môže prepadnúť pocitu osamelosti a ako často by mal chodiť do kolektívu v kancelárii?

Je to individuálne a súvisí to s typom osobností. Dôležitá je možnosť voľby, aby si zamestnanec mohol vybrať spôsob práce, ktorá mu najviac vyhovuje. A nie je to iba o stretávaní sa v kancelárii. Dva roky sa tu ľudia nestýkali vôbec, izolácia bola veľmi silná. Je to aj o budovaní vzťahov mimo pracoviska: na obedoch, na káve či pive a teambuildingoch.

Je pre ľudí návrat do kancelárií náročný?

Často sledujeme skôr radosť z návratu, vyššiu efektivitu i pracovný výkon. Zrazu, ak si potrebujú zamestnanci niečo overiť, stačí sa otočiť a poradiť sa s kolegom. Veci idú rýchlo a nemusím čakať desať minúť na to, kým mi kolega odpíše alebo si nájde čas na call. Do toho všetkého zasahuje ľudský faktor, pocit spolupatričnosti, že tvoríme jeden tím a navzájom si vieme pomôcť.

Môžeme po dvoch rokoch v pandémii povedať, že ľudský kontakt je nenahraditeľný?

Je to ťažká otázka. Mark Zuckerberg so svojim Metaversom by asi nesúhlasil. Dva roky v pandémii nás však naučili, že práca z domu funguje, ale nie je optimálna. Že oveľa lepšie je sa stretnúť a komunikovať osobne.