Bratislava – top lokality

V ktorých lokalitách v Bratislave je výhodne prenajať si kancelárske priestory na podnikateľské účely a aký predpokladáte vývoj cien na najbližšie obdobie? Odporučili by ste na tento účel kúpu?

Čo sa týka prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave, situácia na trhu je už relatívne dlhšiu dobu stabilizovaná. Ceny nájmu sú v posledných rokoch takmer na identickej úrovni. Ceny aj ponuka sú vo všeobecnosti determinované dopytom, ktorý je takisto v poslednej dobe takmer koštantný. Niekoľko starších budov sa po odsťahovaní majoritných nájomcov stalo menej zaplnenými, a tak tento efekt môže spôsobiť mierny tlak na cenu nájmu, ale nepredpokladáme, že budeme svedkami akýchsi ,,drtivých” dopadov, kedže, ceny nájmu kancelárskych priestorov sú v Bratislave v porovnaní so zahraničím relatívne nízke.

Medzi najpreferovanejšie lokality pre prenájom kancelárskych priestorov patrí dlhodobo Bratislava I a Bratislava II, v tesnom závese nasleduje Bratislava III a napokon Bratislava V. Všetky tieto lokality disponujú kompletnou infraštruktúrou, k dispozícii je množstvo nových kvalitných kancelárskych priestorov v novopostavených biznis centrách, záleží už len na samotnom klientovi, ku ktorej z týchto lokalít ma vzťah, resp. ktorá z týchto lokalít tej, ktorej spoločnosti z rôznych dôvodov vyhovuje viac, či menej.

Kúpa kancelárskych priestorov nie je vhodná pre všetky tipy spoločností, a preto v komerčnom segmente pri väčšiny transakcií prichádza do úvahy práve prenájom kancelárskych priestorov. Spoločnosťi sú svojím spôsobom živé organizmy, ktoré v určitom časovom horizonte môžu meniť svoje potreby a požiadavky. Pri veľkých korporáciách takmer vždy prichádza na radu nájom, kedže flexibilita je prvoradým kritérium pre fungovanie spoločnosti na tom, ktorom trhu. V neposlednom rade, väčšina takýchto spoločností nemá ako jadro svojho biznisu vlastníctvo a správu nehnuteľností, a preto práve takéto práce nechávajú na profesionáloch a venujú sa výlučne svojmu biznisu. V neposlednom rade ide aj o možnosť tzv ,,scenáru úniku”, kde v prípade nutnosti a neuplatnení svojej vízie na trhu sa majú možnosť časom presunúť svoje operácie do iného mesta, či štátu.

Iné je to samozrejme u menších firiem, ktoré sú dlhé roky stabilizované, nemajú vyhliadky na významnú expanziu, majú stabilizovanú klientelu, nemajú potrebu sídliť v reprezentatívnych špičkových biznis centrách a pracuje v nich takmer nezmenený počet zamestnancov po dlhé roky. Takéto by teoreticky o kúpe kancelárskych priestorv mohli uvažovať, ale záleží to aj od charakteru biznisu tej, ktore spoločnosti. Napríklad spoločnosti z odvetvia IT a technológií v posledných rokoch neustále zaznamenávajú rast, a preto by prípadná expanzia mohla byť pri vlastnení priestorov v určitom rozsahu v budúcnosti problémom. Sporným momentum pri kúpe kancelárskych priestorov môže byť následná likvidita prostriedkov vložených do takejto nehnuteľnosti. Môže nastať situácia, ak spoločnosti vznikne potreba vložiť finančné prostriedky do akéhosi nového projektu, a ak sú tieto prostriedky fixované v nehnuteľnosti, nemá možnosť pružne reagovať na situáciu. Treba si uvedomiť skutočnosť, že kancelária nie je byt, a ak takúto nehnuteľnosť vlastníte a následne ju chcete predať, je len veľmi zriedkavé, že stretnete kupujúceho, ďaľšiu spoločnosť, ktorá má takmer identické potreby a požiadavky na priestor ako ste mali vy, a teda je možné očakávať dlhší a náročnejší proces predaja takejto nehnuteľnosti. Ešte na záver by som možno podotkol fakt, že ceny nájmu sú vo viacerých prípadoch v pomeru ku kúpe, takže vo finale kúpa ani nemusí byť výhodná.

Suma sumárum, ak spoločnosti, skôr menšie ako väčšie, sú dlhodobo etablované, neočakávajú v najbližšom období žiadne extrémne výkyvy a majú dlhodobú víziu nemennosti, je otázka uprednostnenia kúpy kancelárskych priestorov pred prenájmom na mieste.